Singellistan
Detta gäller kurser med parvis anmälan.
Eftersom det ibland händer att fördelningen mellan tjejer och killar på kurserna blir ojämn, har vi upprättat en singellista.
Om det blir ett stort överskott på killar/tjejer, skrivs de extra upp på singellistan i datumordning efter när de anmält sig.