Ordförande
Yvonne Andreasson
yvonne.andreasson@vollsjo.dk

Kassör Emma Jönsson
emma.jonsson@vollsjo.dk

Sekreterare Anki Nilsson  
ann-kristin.nilsson@vollsjo.dk

PR kommittén   
pr@vollsjo.dk
Helena Mahlgård
helena.mahlgard@vollsjo.dk
    
    

Tävlingskommittén   
tavling@vollsjo.dk
Ida Lassesson
ida.lassesson@vollsjo.dk
     
Ungdomskommittén  
ungdom@vollsjo.dk
Ann-Kristin Nilsson
ann-kristin.nilsson@vollsjo.dk

Tekniska Kommittén  
teknisk@vollsjo.dk
Fritz Hallgren
fritz.hallgren@vollsjo.dk
     

Utbildningskommittén  
utbildning@vollsjo.dk
Christer Jönsson 
christer.jonsson@vollsjo.dk
     

     
Valberedning
valberedning@vollsjo.dk

POSTADRESS:
Vollsjö Danssportklubb 
c/o Yvonne Andreasson
Släggränd 7
243 33 Höör

KONTAKT:
E-post: styrelse@vollsjo.dk

KURSLOKAL:
Folkets Hus
Parkvägen 5
275 32 Sjöbo